Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego. Reprezentujemy naszych Klientów m. in. w:

 • sprawach o rozwód i separację
 • sprawach o alimenty
 • sprawach o kontakty
 • sprawach o ustalenie władzy rodzicielskiej
 • sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka (uznanie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa)
 • postępowaniu objętym Konwencją haską dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
 • sprawach o ubezwłasnowolnienie
 • sprawach dotyczących aktów stanu cywilnego

W ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w:

 • postępowaniu mediacyjnym i ugodowym
 • postępowaniu przed Sądem I i II instancji
 • postępowaniu kasacyjnym oraz o wznowienie postępowania
 • postępowaniu egzekucyjnym