Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa karnego. Reprezentujemy naszych Klientów w:

 • sprawach karnych
 • sprawach karno – skarbowych
 • sprawach karno – gospodarczych
 • sprawach o wykroczenia
 • w sprawach nieletnich
 • w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie i skazanie

W ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w:

 • postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez ograny ścigania
 • postępowaniu przed Sądem I i II instancji
 • postępowaniu kasacyjnym i o wznowienie postępowania
 • postępowaniu wykonawczym

Kancelaria reprezentuje:

 • podejrzanych oraz oskarżonych
 • pokrzywdzonych
 • oskarżycieli posiłkowych i prywatnych
 • skazanych