Koszt obsługi

Każda ze zleconych spraw zostaje indywidualnie wyceniona przy pierwszym spotkaniu z Klientem. Przy wycenie znaczenie mają takie czynniki jak rodzaj i charakter sprawy, stopień skomplikowania problemów prawnych występujących w sprawie, przewidywany czas postępowania, miejsce ewentualnych rozpraw. Nadto przy wycenie znaczenie mają również takie czynniki jak wartość przedmiotu sporu.

W zależności od rodzaju sprawy możliwe są różne formy rozliczenia:

  • całe wynagrodzenie płatne z góry
  • rozłożenie zapłaty wynagrodzenia na części płatne przy poszczególnych etapach postępowania
  • zapłata zaliczki oraz opłaty za rozprawy z końcowym rozliczeniem na zasadzie tzw. success fee