• odszkodowanie za strajk nauczycieli

    1. Strajk nauczycieli, a brak zajęć szkolnych                 W chwili obecnej niebywale głośnym tematem jest strajk nauczycieli oraz związane z tym zagrożenie dla wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci oraz przebiegu egzaminów. Problematyka leżąca u podstaw strajku nauczycieli nie będzie jednak przedmiotem niniejszego artykułu. W dostępnych źródłach brak bowiem informacji na temat trzeciej strony sporu, a […]