Adwokat Karolina Ilczyszyn - Jankowska

Adwokat Karolina ILCZYSZYN – JANKOWSKA – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2010 r. uzyskała tytuł magistra prawa, broniąc pracy z zakresu prawa karnego materialnego pod kierunkiem dr. hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ. W trakcie studiów odbyła stypendium naukowe na Uniwersytecie im. Johannesa Gutenberga w Mainz w Niemczech. W latach 2010 – 2014 członek Izby Adwokackiej w Krakowie, od 2014 roku członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, w renomowanej krakowskiej Kancelarii adwokata Władysława POCIEJA, specjalizującej się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, błędów w sztuce lekarskiej oraz prawa rodzinnego. Kontynuując tak obraną drogę specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, także dotyczącego nieletnich, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowaniach – tak karnych jak i cywilnych – dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Ponadto świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego oraz administracyjnego. Posiada duże doświadczenie w obszarze reprezentacji Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, na każdym stadium postępowania.

Włada biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim.