Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego. Reprezentujemy naszych Klientów m. in. w:

 • sprawach o zapłatę
 • sprawach o wykonanie zobowiązania (umowy)
 • sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawach błędu medycznego
 • w sprawach o zniesienie współwłasności oraz podział majątku wspólnego
 • w sprawach o dział spadku
 • w sprawach związanych z własnością nieruchomości, tj:
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • zasiedzenie, uwłaszczenie
 • naruszenie posiadania
 • sprawy windykacyjne
 • eksmisja
 • uzyskanie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego od gminy

W ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w:

 • postępowaniu mediacyjnym i ugodowym
 • postępowaniu przed Sądem I i II instancji
 • postępowaniu kasacyjnym oraz o wznowienie postępowania
 • postępowaniu egzekucyjnym

W ramach świadczonej pomocy Kancelaria zajmuje się również:

 • sporządzaniem opinii prawnych dotyczących zamierzeń gospodarczych
 • sporządzaniem i analizą umów tak dla Klienta indywidualnego, jak i dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą
 • szeroko pojętym doradztwem z zakresu obrotu gospodarczego
 • rejestracją spółek oraz sporządzaniem niezbędnych do tego dokumentów (np. umowy ustanowienia spółki)
 • przeprowadzaniem procesu due diligence nieruchomości
 • sporządzaniem incydentalnych pism procesowych takich jak pozew, wniosek inicjujący postępowanie, apelacja, pismo w sprawie