Adwokat Mateusz JANKOWSKI – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2010 r. uzyskał tytuł magistra prawa, broniąc pracy z zakresu prawa karnego materialnego pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zolla.W latach 2010 – 2014 członek Izby Adwokackiej w Krakowie, od 2014 roku członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Aplikację adwokacką odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, w jednej z renomowanych krakowskich kancelarii, specjalizującej się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w szczególności spraw dotyczących nieruchomości. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, także prawie karnym gospodarczym, prawie cywilnym oraz gospodarczym. Jeden z głównych obszarów jego praktyki stanowią sprawy związane z nabywaniem, zbywaniem, zagospodarowywaniem nieruchomości, ustalaniem ich statusu prawnego, jak też obsługą prawną procesu budowlanego. Ponadto świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Posiada duże doświadczenie w obszarze reprezentacji Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, na każdym stadium postępowania. Prowadzi Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.

Włada biegle językiem angielskim.